1 2 3

Neus-, Keel- en Oorziekten
Hals- en Gelaatschirurgie

Hier een tekst »  Lees meer!
Hier een tekst »  Lees meer!

Gebruik van Aerosol

Gebruik van Aerosol

Aerosol is het verstuiven van geneesmiddelen via de mond. Hierbij wordt het geneesmiddel omgezet van een vloeibare faze naar kleine druppeltjes die ingeademd kunnen worden in de luchtwegen.
Het grote voordeel van het aėrosoltoestel t.o.v. de klassieke puffers is dat men grote hoeveelheden kan verstuiven en eventueel verschillende producten tegelijkertijd.
Volgende regels moeten in acht genomen worden bij het toedienen van een aerosol:

  • Neem zo mogelijk een rechtzittende houding aan en buig het hoofd lichtjes achterover.
  • Hou het vernevelpotje rechtop.
  • Inhaleer liefst met een mondstuk, zo toch een masker wordt gebruikt (bij zeer jonge kinderen) moet dit goed aansluiten.
  • Adem rustig in en uit tot de oplossing van 5cc verstoven is. Het is normaal dat er een zeer klein gedeelte van de vloeistof achterblijft en niet kan worden verstoven.

Illustratie inhalatie longen

 
Copyright (c)2011 Dr. Verschelde Christian Copyright (c)2008 Webcreating.be