1 2 3

Neus-, Keel- en Oorziekten
Hals- en Gelaatschirurgie

Hier een tekst »  Lees meer!
Hier een tekst »  Lees meer!

RFITT methode


De RFITT methode voor de neusschelp

 

De aangeboden behandelingsmethode is de radiofrequente thermotherapie (RFITT).
Deze techniek berust op een inwendige verhitting van de neusschelpen, waardoor het weefsel schrompelt en het volume afneemt. De behandeling zal uitgevoerd worden in daghospitaal onder algemene verdoving en duurt niet langer dan 20 minuten.
Het slijmvlies van de neusschelp wordt grotendeels ontzien en de lokale gevolgen beperken zich tot gering bloedverlies en tijdelijke, vaak milde korstvorming. Pijn blijkt in de regel geen probleem te zijn. Ook kunt u weer binnen 24 uur uw dagelijkse activiteiten hervatten.
Het resultaat is binnen 8 weken merkbaar.
De aanleg voor een allergie verdwijnt uiteraard niet door deze behandeling. 


De RFITT methode voor het verhemelte en neus- keeldoorgang

De RFITT is een techniek waarbij het overmatige trillen van het zachte gehemelte en de huig wordt verminderd.
Hierdoor kunnen de luidruchtigheid en zelfs het optreden van het nachtelijk snurken verminderen of verdwijnen.

De RFITT behoort tot de zogenaamde gehemeltebehandelingen die vroeger uitsluitend bestonden uit het verwijderen van de huig, een deel van het zachte gehemelte of een combinatie daarvan. 

Deze ingreep wordt uitgevoerd onder algemene narcose tijdens daghospitalisatie.
Door middel van hoogfrequente radiogolven(460 kHz) wordt er ter plaatse een temperatuurstijging tot 85 °C in de gehemeltespier opgewekt.

Dit duurt enkele seconden en wordt doorgaans op vier tot zes plaatsen verricht. Door de temperatuurstijging ontstaat na enige tijd een lichte verlittekening, waardoor het weefsel steviger wordt en ietsje krimpt, en dus minder gemakkelijk in trilling geraakt.

Na de behandeling

U zult merken dat na de behandeling uw keel wat dik aanvoelt en het slikken soms wat moeilijk gaat.
Lichte tot matig forse keelpijn is de eerste 10 dagen normaal.
Daarna kunt u tot 8 weken een wat ‘dik gevoel’ in de keel ervaren.

 

 

 

 

 
Copyright (c)2011 Dr. Verschelde Christian Copyright (c)2008 Webcreating.be