1 2 3

Neus-, Keel- en Oorziekten
Hals- en Gelaatschirurgie

Hier een tekst   Lees meer!
Hier een tekst   Lees meer!

Daghospitaal

Daghospitaal


Dankzij de vooruitgang in de operatietechnieken is de hopsitalisatieduur dermate verkort dat het grootste aandeel van operaties in daghospitalistie kan uitgevoerd worden.
De ingrepen worden wel uitgevoerd onder algemene verdoving.
Hiervoor zullen de volgende richtlijnen gerespecteerd moeten worden.

De patient zal zich nuchter aanbieden; kinderen en volwassenen minstens 8 uur vr de opname met uitzondering voor kinderen jonger dan 1 jaar mag suikerwater toegediend worden tot 4 uur vr de opname.
Bij de opname zal de patient opgevangen worden door het administratief en verplegend personeel.

Wat meebrengen: identiteitskaart, SISkaart, andere dokumenten o.a. hospitalisatieverzekering, arbeidsongevalverzekering, brief verwijzende arts, bloedgroepkaart en resultaten van voorafgaande onderzoeken( uitgevoerd buiten het ziekenhuis), lijst van dagelijks medicatie-inname.

Laat alle waardevolle voorwerpen thuis.

Beperk het aantal begeleidende personen.

Voor de operatie wordt de tijd om aan de beurt te komen meestal doorgebracht in een gemeenschappelijke wachtzaal.
Tijdstip om aan de beurt te komen wordt op de dag van de operatie bepaald al naargelang het type van operatie en al naargelang de leeftijd.
Om de wachttijd in te korten is het de gewoonte dat de afdeling daghospitaal met u kontakt opneemt om het opname-uur te bepalen. 
Als het moment aangebroken is om u naar de operatiekamer te begeven zal het verplegend personeel u begeleiden; voor de kinderen zal n van de vertrouwde begeleidende personen de patient mogen vergezellen.

Wanneer operatie afgelopen is wordt u opgevangen door het verplegend personeel van de recovery-afdeling, waar u onder controle zult blijven tot de effecten van de narcose zijn uitgewerkt. Nadien wordt u terug naar de afdeling daghospitaal gebracht.

Na een algemene verdoving mag u, ondanks eventuele droge mond, gedurende de eerste 2 uren niets drinken of nuttigen. Na deze periode mag u kleine hoeveelheden beginnen te drinken. 

Als het medisch team heeft vastgesteld dat alles in orde is mag u huiswaarts keren steeds vergezeld van een begeleidende persoon. Indien u niet vergezeld bent moet de hoofdverpleegkundige beschikken over telefoonnummer van een persoon die u kan komen ophalen. Laat u steeds ophalen door iemand.
 
U zult diezelfde dag geen activiteiten (sport, professionele ed.) meer mogen ondernemen.

 
Copyright (c)2011 Dr. Verschelde Christian Copyright (c)2008 Webcreating.be